Serwis

Godziny otwarcia

Pon - pt: 8-16
Śr: 8-17


Adam Ślązak
kierownik serwisu

32 706 90 30 w. 84
adam@devcom.com.pl

Zakres działania serwisu

Świadczymy kompleksowe usługi związane z naprawą, instalacją i modernizacjami różnorodnego sprzętu i oprogramowania.  Dla naszych klientów świadczymy usługi związane z modernizacjami posiadanych komputerów, (istnieje możliwość wymiany sprzętu używanego na nowy za odliczeniem wartości pozostawionych komponentów) Podkreślić należy fachowość i kompetencje pracowników serwisu oraz stosunkowo krótki czas napraw sprzętu pozostawianego przez klientów.

Reklamacje serwisowe

Podstawą przyjęcia sprzętu do serwisu jest dokument zakupu (paragon, faktura) stwierdzający iż zakup został dokonany w firmie DEVCOM. Produkty posiadające gwarancję zewnętrzną np..monitory, drukarki, notebooki mogą być przyjęte na zasadzie pośrednictwa w dostarczeniu sprzętu do serwisu zewnętrznego właściwego dla danego producenta. W tym wypadku czas naprawy może zostać wydłużony w oparciu o informacje pochodzące z serwisu zewnętrznego i firma DEVCOM nie ponosi za zaistniałą sytuację odpowiedzialności.

Obowiązki klienta

  • Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar do punktu serwisowego w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu zastępczym właściwie zabezpieczającym sprzęt podczas transportu.
  • Reklamujący zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego sprzętu dokładny opis zgłaszanej wady.

Zakres naprawy gwarancyjnej

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji, eksploatacji, transportu, konserwacji sprzętu jak również uszkodzeń których przyczyną było użytkowanie posiadanego przez użytkownika oprogramowania.

Odpowiedzialność firmy Devcom

  • Firma DEVCOM zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ekspertyzy dostarczonego sprzętu. W przypadku reklamacji sprawnego sprzętu, reklamacji wady nieobjętej gwarancją bądź niestwierdzenia zgłoszonej wady pobrana zostanie opłata serwisowa według obowiązującego cennika. Za opłatą serwis może wystawić pisemne sprawozdania z czynności serwisowych.
  • Firma DEVCOM nie odpowiada za ewentualne straty powstałe w wyniku awarii nabytego sprzętu.
  • Firma DEVCOM umożliwia na indywidualnych warunkach otrzymanie sprzętu zastępczego na czas przebywania sprzętu w trakcie reklamacji.
  • Wszelkie czynności obsługowo-konserwacyjne (czyszczenie, regulacja, wymiana materiałów eksploatacyjnych, instalacja i konfiguracja oprogramowania) wykonywane są odpłatnie według obowiązującego cennika.

W wypadku pytań prosimy o kontakt:


Adam Ślązak
kierownik serwisu

32 706 90 30 w. 84
adam@devcom.com.pl